Sağlık ve İlaç Endüstrisi

Sağlık sektörünün yapısı; ülkelerin gelişmişlik düzeyi, nüfus artışı, politik ve ekonomik sistemlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmaktadır. Ülkemizde 701 kamu hastanesi ve 560 özel hastane ile sağlık hizmeti verilmektedir. Türkiye, dünya genelinde sağlık turizminde 7’nci sırada yer alıyor. Tıbbi görüntüleme cihazlarına harcanan rakamın ise 2022’de 187 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Günümüzde, giderek yaşlanan dünya nüfusu ve yaşam koşullarındaki değişime bağlı olarak insanların kronik hastalıklara daha yatkın hale gelmesi, yeni hastalıkların ortaya çıkışı gibi nedenler ilaç sektörünün hızla büyümesine neden olmaktadır. Türkiye ilaç sektörü, 2011 yılında 9,1 milyar ile Avrupa’da 6’ncı, dünyada 16’ncı sırada yer almış olup, 2016 yılında dünyada 18. sırada olacağı tahmin edilmektedir. “Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak” vizyonu ile, 2013 yılında, Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı devreye konmuştur.

 

Deneyimimiz

Telesure Sigorta olarak, son derece rekabetçi ve değişken risklere açık bu sektörlerde, global erişim ağımızın, deneyimli risk yönetim ekibimizin ve danışmanlık tecrübemizin verdiği güçle yanınızda yer alıyoruz.

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, risk ve fırsat alanlarını, yasal değişiklikleri, yanlış uygulamalarla ilgili ihtilafları ve gelecek senaryolarını düzenli takip ederek, elde ettiğimiz verileri kurumunuzu koşulsuz desteklemek için kullanıyoruz

 

Telematrix ® Programımız

Telematrix®, kurumumuza özel bir yazılım ile yönetilen “Risk Yönetimi Sistemi” dir.

Kapsamlı bir sigorta poliçesi, risk durumunda finansal kayıplarınızı karşılar. Bu, kurumunuz için stratejik gelecek güvencesi sağlayan bir “Gerek Şart”tır. “Yeter Şart”ı ise ancak, doğru kurgulanan ve uygulanan bir “Risk Yönetimi” programı ile sağlayabilirsiniz.