Lojistik ve Filo Yönetimi Sigorta Çözümleri

Dünyada ve ülkemizde lojistik sektörü ve filo kiralama hizmetleri, küreselleşmeye paralel olarak hızlı bir kapasite artışı göstermektedirler. Bu büyüme ve zorlu rekabet koşulları aynı zamanda verilen hizmetlerin de içerik olarak değişmesine, çeşitlilik kazanmasına yol açmıştır. Doğal olarak riskler de, aynı oranda çeşitlenmekte ve büyümektedir.

Kapsayıcı bir risk yönetim sistemi oluşturulabilmesi için, kuruma özgü süreçlerin incelenmesi ve farklı kurumlarda elde edilen deneyimler ile harmanlanması sonucu kriz senaryolarının hazırlanması, hasar yönetimi, filo güvenliği ile finans ve imaj danışmanlığı birlikte ele alınır.

Sektöre özgü zorunlu sigortalar, destekleyici ve önleyici danışmanlık hizmeti ile birlikte sunulur:

 

 • Filo Kasko
 • Yeşil Kart
 • Trafik Sigortası
 • Ferdi Kaza
 • Nakliyat
 • Kâr Kaybı
 • Depo Sorumluluk
 • İşveren Sorumluluk
 • Üçüncü Şahıs Mesuliyet
 • Çevre Kirliliği Sorumluluk
 • Taşıyıcı Sorumluluk
 • CMR
 • Freight Forwarder Sigortası
 • Vagon Sigortaları
 • Sabit Kıymetler

 

Deneyimimiz

Telesure Sigorta olarak, lojistik ve filo yönetimi alanında Türkiye ve farklı ülkelerde, farklı kapasitelere sahip kurumlara hizmet vererek elde ettiğimiz bilgi birikimi ve uzman teknik kadromuz ile kurumunuza özgü çözümler üretiriz.

 

Telematrix ® Programımız

Telematrix®, kurumumuza özel bir yazılım ile yönetilen “Risk Yönetimi Sistemi” dir.

Kapsamlı bir sigorta poliçesi, risk durumunda finansal kayıplarınızı karşılar.

Bu, kurumunuz için stratejik gelecek güvencesi sağlayan bir “Gerek Şart”tır. “Yeter Şart”ı ise ancak, doğru kurgulanan ve uygulanan bir “Risk Yönetimi” programı ile sağlayabilirsiniz.