Tekstil Sektörü ve Sigorta Çözümleri

Tekstil ve hazır giyim sektörü, dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer, gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecindeki birçok ülke ile birlikte ülkemiz için de öncelikli sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye’nin tekstil ihracatı, 2014 yılının ilk çeyreğinde, 2013 yılının aynı dönemine kıyasla %9,2 oranında artarak 2,3 milyar dolar olmuştur. Tekstil sektörünün ihracat artışı oransal olarak Türkiye genel ihracat artışının (%6,2) bir miktar üstündedir.

2023 yılında, sektörü vizyon hedeflerine ulaştırmak için, alanın tüm paydaşları inovasyon, marka ve teknolojiye büyük yatırımlar yapmaktadırlar.  Bu stratejilk yol haritası ile tekstil sektörünün büyük bir atılım gerçekleştirerek 2023 yılında 20 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağı öngörülmektedir.

 

Sigorta Çözümlerimiz

Bu rekabetçi ve zorlu piyasa koşullarında, aynı zamanda her biri kendine özgü ve karmaşık riskleri bünyesinde barındıran tekstil sektöründe, tekstil, hazır giyim, deri, iplik, elyaf ana sanayi ve yan sanayi tesisleri ile toptan/perakende satış mağazalarının her biri için etkin risk yönetim sistemlerinin varlığı kaçınılmazdır.

 

 • Satın alma ve birleşmeler, yatırımlar
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
 • Çevresel riskler
 • Doğal afetler, yangınlar
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • İş durması, grev ve lokavtlar
 • Talep/pazar daralmaları
 • Ürün mesuliyeti ve geri çağırmalar
 • Çalışan sorumlulukları
 • Tedarikçi Zinciri/hammadde Riskleri
 • Kredi Riskleri

 

Deneyimimiz

Telesure Sigorta olarak, son derece rekabetçi ve değişken risklere açık bu sektörde, global erişim ağımızın, deneyimli risk yönetim ekibimizin ve danışmanlık tecrübemizin verdiği güçle yanınızda yer alıyoruz.

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, risk ve fırsat alanlarını, yasal değişiklikleri ve gelecek senaryolarını düzenli takip ederek, elde ettiğimiz verileri kurumunuzu koşulsuz desteklemek için kullanıyoruz

 

Telematrix ® Programımız

Telematrix®, kurumumuza özel bir yazılım ile yönetilen “Risk Yönetimi Sistemi” dir.

Kapsamlı bir sigorta poliçesi, risk durumunda finansal kayıplarınızı karşılar. Bu, kurumunuz için stratejik gelecek güvencesi sağlayan bir “Gerek Şart”tır. “Yeter Şart”ı ise ancak, doğru kurgulanan ve uygulanan bir “Risk Yönetimi” programı ile sağlayabilirsiniz.