Eğitim Kurumları ve Sigorta Çözümleri

Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde artan ihtiyaçlar ve genç nüfus oranına paralel olarak, özel eğitim kurumlarının sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Bu durum aynı zamanda, veli/müşteri beklentilerini/memnuniyetlerini çeşitlendirmekte ve piyasanın rekabet oranını yükseltmektedir.

Eğitimin dışında, çok farklı sanat ve spor aktivitelerine de yer verilen kurumlar, bu nedenle fiziksel olarak da büyümekte ve değişkenlik gösteren risklere maruz kalmaktadırlar.

Yasa ve mevzuatların getirdiği uygunluğu sağlamak zorunda olan eğitim sektörü, eş zamanlı olarak kapsamlı bir risk yönetimi sistemine ve sigorta danışmanlığına da gereksinim duymaktadır.

 

Sigorta Çözümlerimiz

 

  • Satın alma ve birleşmeler, yatırımlar
  • Çalışan/öğrenci sağlığı ve güvenliği
  • 3. Şahıs mali mesuliyet
  • Çevresel riskler
  • Doğal afetler, yangınlar
  • Kredi Riskleri
  • Sağlık
  • Hayat
  • Ferdi Kaza

 

Deneyimimiz

Telesure Sigorta olarak, farklı ülkeler ve yerel düzeyde, son derce hassas ve çok yönlü olan bu alanda ciddi bir bilgi birikimi ve uzman kadroya sahip bulunmaktayız.

Uzmanlığımızı, değişen yasaları, mevzuatları ve sektörel beklentileri düzenli takip ederek, kurumunuzun ve ülkemiz gençliğinin çıkarlarını korumak için kullanıyoruz.

 

Telematrix ® Programımız

Telematrix®, kurumumuza özel bir yazılım ile yönetilen “Risk Yönetimi Sistemi” dir.

Kapsamlı bir sigorta poliçesi, risk durumunda finansal kayıplarınızı karşılar. Bu, kurumunuz için stratejik gelecek güvencesi sağlayan bir “Gerek Şart”tır. “Yeter Şart”ı ise ancak, doğru kurgulanan ve uygulanan bir “Risk Yönetimi” programı ile sağlayabilirsiniz.