Otomotiv Sektörü ve Sigorta Çözümleri

Otomotiv, ülkemizin lokomotif sektörüdür. 2023 Vizyon Planı’nda da bu konum korunmakta ve sürdürülebilir büyüme hedeflenmektedir.

2013 yılı dünyada 83 milyon adet satış ile hedeflerin tutturulduğu bir yıl olmuştur. 2014 yılı beklentisi ise 87 milyon adet satışın gerçekleşmesi yönündedir. Ülkemizde ise 2003 yılında 1000 kişiye 95 araç düşerken, son 10 yılda görülen büyümeyle birlikte 2013 yılı verilerine göre 1000 kişiye 164 araç düşmektedir.

Türkiye’nin daha önemli bir üretim üssü haline gelebileceği uzun bir süredir gündem konusu olup, ülkemizin stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Yatırımların Avrupa’dan Türkiye’ye kaydırılması hedefi kapsamında, Uzakdoğu’dan, Avrupa pazarına girmeyi düşünen yatırımcılara Türkiye’nin profesyonel, tecrübeli ve güçlü otomotiv altyapısının yanı sıra Avrupa Birliği ile arasında mevcut olan gümrük birliği ve yeni teşvik programlarının sağladığı avantajlar gibi özellikler ile artıları fazla olan bir seçenek teşkil etmesi ön plana çıkartılmaktadır.

 

Sigorta Çözümlerimiz

Her biri kendine özgü ve karmaşık riskleri bünyesinde barındıran otomotiv endüstrisinde, ana sanayi ve yan sanayi tesisleri, distribütörler ve satış ofislerinin her biri için etkin risk yönetim sistemlerinin varlığı kaçınılmazdır.

 

  • Satın alma ve birleşmeler, yatırımlar
  • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
  • Çevresel riskler
  • Doğal afetler, yangınlar
  • İş durması, grev ve lokavtlar
  • Talep/pazar daralmaları
  • Ürün mesuliyeti ve geri çağırmalar
  • Çalışan sorumlulukları
  • Tedarikçi Zinciri/hammadde Riskleri
  • Kredi Riskleri

 

Deneyimimiz

Telesure Sigorta olarak, tüm bu riskleri izleyen ve değerlendiren uzman kadromuzla, sektörün dinamiklerine uygun, hızlı ve yaratıcı çözümler ortaya koyarız.

Deneyimimizi, aynı zamanda yasaları, mevzuatları, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ve değişim olasılıklarını da düzenli takip ederek, kurumunuzu koşulsuz desteklemek için kullanırız.

 

Telematrix ® Programımız

Telematrix®, kurumumuza özel bir yazılım ile yönetilen “Risk Yönetimi Sistemi” dir.

Kapsamlı bir sigorta poliçesi, risk durumunda finansal kayıplarınızı karşılar. Bu, kurumunuz için stratejik gelecek güvencesi sağlayan bir “Gerek Şart”tır. “Yeter Şart”ı ise ancak, doğru kurgulanan ve uygulanan bir “Risk Yönetimi” programı ile sağlayabilirsiniz.