Enerji ve Alternatif Enerji Sigorta Çözümleri

Dünya enerji piyasalarında artan taleplerin karşılanması, hidroelektrik enerji, kömür ve gaz yakıtlı santraller, nükleer kaynaklar gibi uzun yıllardır mevcudiyetini sürdüren yöntemlerin yanı sıra, rüzgar ve güneş enerjisi, WARP teknolojisi gibi yeni yaklaşımların da giderek artan oranda kullanılmasını gerektirmektedir.

Bu büyük ölçekli projeler, tasarım, inşa, test ve faaliyet dönemleri boyunca değişkenlik gösteren, bununla beraber yüksekliğini hep koruyan kapsamlı risklere sahiptirler.

Bu durumda, tüm aşamalarda yeterli düzeyde koruyan özel sigorta sistemlerini ve kaliteli risk transfer çözümlerini zorunlu kılmaktadır.

 

Deneyimimiz

 

Telesure Sigorta olarak, enerji sektöründe uzun yıllar içerisinde, dünya üzerinde edindiğimiz deneyimleri kullanarak, yeni teknolojiler, değişen mevzuatlar, yasal yükümlülükler ile çevresel ve ekonomik dengelerden doğabilecek tüm riskleri güvence altına alıyoruz.

 

Telematrix ® Programımız

 

Telematrix®, kurumumuza özel bir yazılım ile yönetilen “Risk Yönetimi Sistemi” dir.

Kapsamlı bir sigorta poliçesi, risk durumunda finansal kayıplarınızı karşılar. Bu, kurumunuz için stratejik gelecek  güvencesi sağlayan bir “Gerek Şart”tır. “Yeter Şart”ı ise ancak, doğru kurgulanan ve uygulanan bir “Risk Yönetimi” programı ile sağlayabilirsiniz.