Grup Yan Hakları ve Kurumsal Sağlık Sigortası Uygulamaları

Dünya genelinde ve ülkemizde, insan kaynakları süreçleri için yapılan pek çok kurumsal ve bağımsız araştırma, şirket bağlılığı yüksek çalışanların, bağlılığı düşük çalışanlara kıyasla daha yüksek bir verimlilik sergilediğini ve bunun sonuçlarının ürün/hizmet kalitesi ile finansal çıktılara olumlu yansıdığını göstermektedir. Bu sonuç ise, küresel ekonomi koşullarında, performansı ve rekabet gücünü artırıcı yönde etkilemektedir.

Şirketler çalışanlarının etkin olabileceği iç koşulları sağladıkları, çalışan bağlılığını üst seviyelere taşıdıkları ve motivasyonu yükselttiklerinde, sonuçlara direkt yansıyan bir sinerji yaratırlar. Bu sürdürülebilir bağlılık, stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir kriterdir.

Hızlı nüfus artışı, ülkemizdeki genç nüfusun, emekli nüfusa oranı, devlet destekli yan hakların nitelik ve nicelik bakımından azalmasına yol açmaktadır. Bu durumda, kurumsal yapıların, çalışanlarının sağlık, güvenlik, gelecek risk ve ihtiyaçlarını değerlendirerek, grup yan hak stratejileri geliştirmesini zorunlu kılar.

 

Deneyimimiz

Telesure Sigorta olarak, yerel ve global düzeyde, grup yan hakları ve sağlık sigortaları alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz.

Bu deneyim ve hem yenilikçi sigorta uygulamaları, hem de insan kaynakları alanındaki değişim ve beklentileri sürekli izleyen ekibimizle, çözümlerimizi kurumunuza özgü tasarlamanızda, uygulamanızda, kaynak sağlamanızda, yönetmenizde ve sonuçlarını kontrol etmenizde size koşulsuz destek sağlarız.

 

Sigorta Çözümlerimiz

 • Sağlık
 • Kritik Hastalık
 • Hayat
 • Ferdi Kaza
 • Seyahat
 • Mesleki sorumluluk
 • Bireysel Emeklilik

 

Danışmanlık Hizmetimiz

Kurumunuzun ait olduğu sektör, çalışan sayınız, stratejik hedefleriniz, mevcut uygulamalarınız ve beklentileriniz incelenerek, ihtiyaç analizi gerçekleştirilir. Elde edilen veriler ile, çoklu sayıda sigorta şirketinden alınan teklifler bir araya getirilir ve her biri için uygun sigorta programı oluşturulur.

Alternatifli paketler, kurumunuza sunulur değerlendirilir, beklentileriniz doğrultusunda revize edilir ve son şekli verilir.

 

Avantajlar

Kurumsal müşterilerimizin çalışanlarına bireysel hizmet portalımız Koalay’ı kullanarak, size özel oluşturulan WEB sayfası üzerinden on-line ve/veya call center aracılığı ile anlaşmalı kurumlardan indirimli hizmet alma olanağı sağlarız.

 

Diğer Bireysel Ürünlerimiz

 • Trafik
 • Kasko
 • Sağlık
 • Hayat
 • Ferdi Kaza
 • Seyahat

 

Kurumunuzun  ve çalışanlarınızın “Yaşam Kalitesi”nin korunması ve sürekliliğinin sağlanması temel önceliğimizdir.