Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Hizmetlerimiz, her biri kendi konusunda sektörel uzmanlık sahibi profesyonel ekibimiz tarafından verilmekte olup, otomotivden lojistiğe; inşaat sektöründen finasal hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı iş alanlarına göre düzenlenmiştir.

1) Risk Yönetimi: Kurumunuzun varlık nedeni olan karlılığını etkileyen tüm unsurlar birer risk faktörüdür. İç ve dış risklerin belirlenerek Telesure "risk haritası"nın oluşturulmasından, hasar tahminleri ve senaryoları ürettiğimiz tanımlama aşaması ve sonrasında riski kontrol altına almak için hazırlanan eylem planı ve son aşama olan riskin finansmanı önerilerini bir araya getirdiğimiz bir öneri rapordur.

2) Sigorta Programının belirlenmesi: İçinde bulunduğunuz endüstrinin gereksinimleri gözetilerek, kurumunuzun tüm sigorta ihtiyaçlarını belirler ve tercihleriniz doğrultusunda seçilen sigorta şirketlerinden en uygun maliyet ve koşullarla size özel bir sigorta programı hazırlarız.

3) Operasyon Yönetimi: Teklif ve poliçelerin oluşturulma aşaması ve sonraki tüm operasyon ve raporlama sürecini sizin için kesintisiz bir biçimde yönetiriz.

4) Hasar Yönetimi: Hasarınız oluştuğu andan itibaren, tahsil aşamasına kadar tüm süreç, branşında uzman ekibimiz tarafından yönetilerek en hızlı şekilde çözüme ulaştırılır.